• Suskunlar Meclisi | Meclis-i Hamuşan

  Sayı - 2

  Suskunlar Meclisi | Meclis-i Hamuşan
  Molla Câmî olarak tanınan Mevlânâ Câmî büyük âlim ve velilerin en başındadır. Din ilimlerinden başka, diğer fen ilimlerine de ilgi duyan Molla Câmî yaşadığı zamanın sayılı âlimleri arasındaydı. Sahip olduğu ilim, pek çok âlimi hayrete düşürmüş, Allah’ın O’na olan ihsanı olarak kabul edilmiştir. Arap diline ve edebiyatına büyük ilgi duyan Molla Câmî, bu dilde birçok eser yazmıştır. Yazdığı kitaplar Nakşibendîliğin ve tasavvuf felsefesinin en önemli kaynaklarından sayılmakta olup, bugün dahi medreselerde okutulmaktadır.
 • Üstün Ahlak

  Sayı - 8

  Üstün Ahlak
  Tüm mahlûkat içerisinde yalnızca insana düşünme ve temyiz (ayırt etme) gücü verilmiştir. Bu nedenle insan, düşünüp irad etme yeteneğini hak ile batılı ayırmakta kullandığı sürece, hevasına yenik düşmediği ve nefsin isteklerine esir olmadığı sürece, her zaman işlerin en faziletlisini seçer, mertebelerin en şereflisine layık olur ve giysilerin en güzeli olan takva elbisesini giymiş olur.
 • Velilerin Nazarı

  Sayı - 17

  Velilerin Nazarı
  Hakk dostları, gönüllerine doğan bir manayı tutmak, hatırlarına hücum eden bir sırrı dizginlemek, ruh kulaklarına seslenen bir hakikat sesini çözmek, perdeden sıyrılmış bakışları önünde zuhur eden bir tecelliyi surete büründürmek için kelimeleri bir araç olarak kullanırlar. Hakk, insana nazar kudretinden bağışlarken bunu doyumluk olarak değil, tadımlık olarak verir, maksat nazarın feyzini kavratmaktır. Tasavvufta nazar, suret âleminin yaratılışını izleyen bir seyir içinde aşktan sonra gelen ikinci süreçtir. İlkin yerle gök yaratılmış, yaratılış binası da aşkla tamamlanmıştır.
 • Şeyh Maşuk Hazretleri Hatıralar

  Sayı - 14

  Şeyh Maşuk Hazretleri Hatıralar
  Seyda Şeyh Maşuk Hazretleri Hazretleri dünyevi işlerde talebelerine karşı çok müsamahakârdı. Allahü Teâlâ’nın emirleri söz konusu olduğunda ise çok titizdi. Namazını cemaatle kılmayanlara, Allahü Teâlâ’nın emirlerine uymayanlara çok kızardı. Bir sohbetinde “Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ismi anıldığında gözünden yaş, ağzından içindeki yangının kokusu gelmeyenin muhabbeti zayıftır.” buyurmuştur.

Nurşin Esintileri Dergisi Nurşin Vakfı Tarafından 3 ayda bir yayımlanan ilim dergisidir. 

 

Dergimize abone olmak veya önceki sayılarına ulaşmak için : Dergi Temsilcilikler 

 

 

 • Fıkıh

  Fıkıh

  Nurşin Esintileri Dergisinde Fıkıh konuları yer alır.

 • Akaid

  Akaid

  Akaid ile ilgili bilmek istedikleriniz.

 • İlim

  İlim

  İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir.

 • Kültür ve Sanat

  Kültür ve Sanat

  Kültür ve sanat hakkında yazılar.

 • Vakfımızın Hizmetleri

  Vakfımızın Hizmetleri

  Vakıf hizmetleri hakkında haberler.